Kirjastopäivät

8.-9.11.2016

Kirjastopäivät

8.-9.11.2016

Kirjastopäivät-tapahtuman toimijoita

Kirjastopäivillä on mukana suuri määrä kirjallisuuden, kirjastojen, kustannusalan sekä kasvatusalan ammattilaisia sekä erilaisia järjestöjä sekä hankkeita. Tule kiertelemään ja tutustumaan alan toimijoiden kenttätyöhön sekä luomaan verkostoja omaa toimintasi kehittämistä varten.

 

Näytteilleasettajia

Suomen kirjastojen ystävät ry.

Suomen kirjastojen ystävät on voittoa tuottamaton järjestö, joka vaalii suomalaista kirjastoperinnettä ja edesauttaa vapaaehtoista sivistystyötä. Suomen kirjastojen ystävät järjestää toimintaa kaikissa Suomen suurimmissa kaupungeissa sekä useilla pienemmillä paikkakunnilla. Järjestön tavoitteena on estää pienkirjastojen lakkauttaminen sekä tehdä kirjastojen toimintaa tutuksi haasteellisemmille kohderyhmille, kuten maahanmuuttajille, vammaisille ja vanhuksille.

Järjestön toiminnassa on entistä suuremman roolin ottanut nuorisotyö. Internetin yleistymisen jälkeen kirjastojen suosio on kokenut lasten ja nuorten keskuudessa notkahduksen, ja Suomen kirjastojen ystävät haluaa etsiä keinoja kirjojen suosion palauttamiseen.

Mediapaja Bonke

Mediapaja Bonke on Tampereen nuorisotoimen hanke. Hankkeen tavoitteena on luoda erilaisia mobiilisovelluksia multimedian, kirjallisuuden ja sosiaalisen median yhdistämiseksi. Hankkeessa on rakennettu erilaisia pilottijärjestelmiä, joita testataan työttömyysuhan alla olevien nuorten avulla. Hankkeessa yhdistyy usea eri osa-alue: teknologisten innovaatioiden luonti, startup-yrittäjyys, tutkimustoiminta sekä oppilaitosten yritysyhteistyö. Hankkeen toimijoina ovat muun muassa Tamk, Nax Media Oy, Tampereen sivistystoimi sekä sekä MONEYSITE.

MoniMoro

Monikulttuurisuutta, kansainvälistämistä sekä kotouttamista edistävä monikulttuurisuusseura MoniMoro esittelee Kirjastopäivillä toimintaansa. Kirjastot ja kirjallisuus ovat aina olleet MoniMorossa erityisasemassa, ja kirjastojen toimintaan tutustuminen on ollut yhdistyksen kotouttamistoimenpiteissä aina vahvasti mukana. Viime vuosina yhdistys on perehtynyt erityisesti lasten ja nuorten kotouttamiseen, ja varsinkin näissä toimissa kirjastojen kanssa on tehty paljon yhteistyötä. MoniMoro järjestää myös maahanmuuttajien ja valtaväestön välisiä kirjallisuuspiirejä, jotka omalta osaltaan edistävät positiivista vuorovaikutusta sekä integroitumiseen tarvittavien kontaktien luontia.

Kirjalainaamo

Yksityinen digitaalinen kirjastopalvelu Kirjalainaamo on saanut jo vahvan jalansijan perinteisen kirjastoinstituution haastajana. Kirjastojen sekä kirjastoautojen reittien lakkautuspäätösten sadellessa moni kirjastojen asiakas haikailee jo digikirjojen lainausmahdollisuutta, mutta kirjastot ovat vastanneet tähän kysyntään verrattain hitaasti. Kirjalainaamo on päättänyt vastata kysyntään aivan uudenlaisella reseptillä. Firma ylläpitää valtavaa digikirjojen tietokantaa, josta lainaus onnistuu rekisteröintimaksun tai mainosaltistumisen avulla. Kirjalainaamolla on oma lainaus- ja tiedonhallintajärjestelmä, joka on rakennettu yhteistyössä Digistus Oy:n sekä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa.

Kustannusosakeyhtiö Tipityy

Lasten ja nuorten kirjallisuuden kustantamiseen erikoistunut yritys on tuonut markkinoille muun muassa suositun Raisa Raastinrauta -kirjasarjan sekä teini-ikäisille suunnatun Verivala-vampyyrisarjan. Esittelypisteessä voit tavata kirjailijoita sekä tutustua kustannusosakeyhtiön toimintaan.

Lucky Puke

Miten sarjakuvaa voi käyttää opetuksessa? Suomen kulttuurirahaston rahoittama kaksivuotinen Lucky Puke -hanke keskittyy tuomaan esille sarjakuvien käyttöä opetuksessa lapsilla, nuorilla sekä erityisammattikouluissa. Sarjakuvan avulla opetuksessa saadaan yhdistymään teksti ja kuva, mikä auttaa tiedon hahmottamisessa.

Erilaiset oppijat hyötyvät sarjakuvan tarinallisuudesta sekä siinä käytettävistä visuaalisista elementeistä. Lucky Puken tulokset ovat olleet tähän asti hyviä – sarjakuvallisesti tuotettu Satakunnan erityisammattikoulun kiinteistöhuoltajalinjan oppimateriaali otettiin hyvin vastaan opiskelijoiden sekä ohjaajien keskuudessa. Esittelypisteessä voi tutustua tähän oppimateriaaliin, ja paikalla on myös hankkeessa toimivia ohjaajia sekä opiskelijoita.